33Marquez_Artifact001_72Artifact 001
Iron
12.25 x 5.5 x 2.5 inches
2011