35Marquez_Artifact_003_72Artifact 003
Iron
12.5 x 5.75 x 2.75 inches
2011