37Marquez_Artifact_005_72Artifact 005
Iron
12.5 x 5.75 x 2.25  inches
2011