38Marquez_Artifact_006Artifact 006
Iron
12 x 7 x 6.75 inches
2011